Hãy đăng ký để được nhìn thấy link khi xem diễn đàn :D !!!
ADMIN gửi tới các member trong diễn đàn: 1: Sống tốt, trung thành với các friend trong diễn đàn --- 2: Không spam bậy hay chửi các thành viên --- 3: Viết có dấu và đúng chính tả Thanks
[list=1] [*] [*]Name : FMvi.vn - Thay avata
Tr?ng Vàng:
tdtrtabletdtd style=width 0pxtdtd valign=top style=border 1px solid #9DB3C5; padding 1pxstyle type=textcssth,td,p {font-family Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }Style cho menu tabs div.TabView div.Tabs{height 32px; chi?u cao c?a tab menu overflow hidden;}div.TabView div.Tabs hover,{height 32px; chi?u cao c?a tab menu overflow hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs ahover {float left;display block;background-color#;text-align center;height 29px;padding 6px;vertical-align middle;border1px solid #b4d0f3;border-top 0px;border-left 0px;border-bottom 0px; du?ng vi?n quanh tabs menu text-decoration none!important;font-family Tahoma;font-size 11px;color #000000;}.hotrott{background-color #ffffff;border 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color #ffffff;border 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color #ffffff; màu n?n tab menu active color #000000;border1px solid #b4d0f3;border-top 0px;border-left 0px;border-bottom 0px; padding 6px;height 29px;font-size 11px;font-weight bold;} Style cho ph?n text n?i dung c?a m?i tab div.TabView {clear both;border 0px solid #ffffff;overflow hidden; giá tr? là auto n?u mu?n hi?n scroll bar }div.TabView div.Pages div.Page{height 100%;padding 0px;border 0px solid #b4d0f3;overflow hidden; giá tr? là auto n?u mu?n hi?n scroll bar }stylescript type=textjavascript src=httpuntip-js.googlecode.comfilesTabview.jsscriptdiv id=TabView class=TabView style=padding 0px;!-- tabs --div width=100% class=Tabsa class=Active href=javascripttabview_switch('TabView', 1);Bài vi?t m?iaaTopic tr? l?i nhi?u nh?taaTopics du?c xem nhi?u nh?taaTh?ng kêaaForumotionaul class=tabs id=vietvbb_topstats_t li style=border-right 0px; display none; id=vietvbb_topstats_t_loadingli ul div!--n?i dung tabs --div style=height420px; width100% class=Pagesdiv class=Page style=padding 0px; height 300px; display block;!-- BEGIN classical_row --table class=tborder style=border-bottom-width 0px; align=center border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%tbodytr valign=toptd style=padding 0px; background rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip border; -moz-background-origin padding; -moz-background-inline-policy continuous; width=100%table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%tr valign=toptd style=border-top 0px none; padding 0px; background transparent url(httpi1122.photobucket.comalbumsl525liger1723linhtinhlist50.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip border; -moz-background-origin padding; -moz-background-inline-policy continuous; width=24img src=httpilliweb.comfaempty.gif width=24 border=0tdtd style=border-top 0px none; padding 0px; line-height 20px; background-repeat repeat; align=left background=httpi61.servimg.comuf6115611720listbg13.gif!-- BEGIN recent_topic_row --!-- BEGIN switch_poster --table border=0 class=lbb cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%tr valign=bottomtd style=height 20px width=74%a onmouseover=showtip('bfont color=#131eedTiêu d?font font color=#FF66FFfontbbr bfont color=#131eedTh?i gianfontfont color=#00FF99fontb'); onmouseout=hidetip(); href=font style=font-family Tahoma; font-size 11pxbspan style=font-size 10pt; spanbfontatdtd style=height 20px width=26% align=righta onmouseover=showtip('bfont color=#131eedClick d? xem profile c?a thành viên này !fontb'); onmouseout=hidetip(); href=atdtrtable!-- END switch_poster --!-- END recent_topic_row --tdtrtabletdtrtbodytablescript type=textjavascriptjQuery(.lbbcontains('?')).remove();jQuery(.lbbcontains('»')).remove();script!-- END classical_row --divdiv class=Page style=padding 0px; height 304px; display block;table class=tborder style=border-bottom-width 0px; align=center border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%tbodytrtdtable align=center border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%tbodytabletdtrtbodytbodytr
[Event] Thi đua nhận thưởng ! Tr? l?i[Event] Thi đua nhận thưởng ! - 3 Trả lời
Event Post bài nhận VNĐ ! Tr? l?iEvent Post bài nhận VNĐ ! - 1 Trả lời
Thông Báo Tuyển Dụng cho Forum Tr? l?iThông Báo Tuyển Dụng cho Forum - 1 Trả lời
Thông Báo Tuyển Dụng cho Forum lu?t xemThông Báo Tuyển Dụng cho Forum - 704 Xem
Forum Class78Vip Sát Nhập lu?t xemForum Class78Vip Sát Nhập - 556 Xem
Nội quy Nạp Thẻ ! lu?t xemNội quy Nạp Thẻ ! - 515 Xem
[Event] Thi đua nhận thưởng ! lu?t xem[Event] Thi đua nhận thưởng ! - 515 Xem
[HOT] Luật Forum !!! lu?t xem[HOT] Luật Forum !!! - 513 Xem
Cách quy đổi Tiền ! lu?t xemCách quy đổi Tiền ! - 500 Xem
[Team Forever Alone] Khu vực Thăng Cấp. lu?t xem[Team Forever Alone] Khu vực Thăng Cấp. - 484 Xem
[Team Forever Alone] Khu vực cống hiến. lu?t xem[Team Forever Alone] Khu vực cống hiến. - 464 Xem
Event Post bài nhận VNĐ ! lu?t xemEvent Post bài nhận VNĐ ! - 445 Xem
Cách sử dụng lễ đường !!! lu?t xemCách sử dụng lễ đường !!! - 344 Xem
Forum Class78Vip Sát Nhập

Thu May 24, 2012 3:12 pm by †»PhúcNguyễn«†

Forum Class78vip.4forum.biz hiện nay đang sát nhập với forum [You must be registered and logged in to see this link.]
Thanks

Comments: 0Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© VietShare.5Forum.Net

†Ngôi†Sao†
Ch?c V?†@Admintrator@†

THĂNG CẤP MEMBER.

Các ADMIN sẽ có quyền thăng cấp cho member tại TOPIC này!
Các member nộp đơn ngay tại KHU VỰC THĂNG CẤP TEAM của mình.
Đơn xin thăng cấp:
Spoiler:
Tên nhân vật:
Muốn được thăng cấp:( S-Mod, Mod, T-mod)
-> Mong ADMIN duyệt cho.
Nếu bạn không được thăng cấp thì cấp của bạn vẫn là MEMBER


Nhìn cái gì hả [you] muốn tao đập chết mày không [you] Biến :))
Xem lý lịch thành viên
Tr? l?i nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài tru?c | Xem bài k? ti?p »

Quy?n h?n c?a b?n:

Bạn không có quyền trả lời bài viết